Pully cánh quạt
Mã sản phẩm: PROSCO000125SP
Đăng ngày 04-12-2019 10:55:52 PM
Giá bán: Liên hệ

sử dụng trong động cơ cho máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200, Lonking 50c, 50NC,833, 843, Foton Lolvo,  , Kawasaki, komatsu, Laigong, Aolite, Rongwei, Luqing, ...

đồng hồ báo giờ, áp suất, nhiệt độ
Mã sản phẩm: PROSCO000124SP
Đăng ngày 04-12-2019 10:54:48 PM
Giá bán: Liên hệ

sử dụng để báo áp suất dầu, nhiệt độ nước làm mát, thời gian làm việc cho máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200, Lonking 50c, 50NC,833, 843, Foton Lolvo,  , Kawasaki, komatsu, Laigong, Aolite, Rongwei, Luqing, ...

Bơm thủy lực nâng hạ gầu, bơm làm việc
Mã sản phẩm: PROSCO000123SP
Đăng ngày 04-12-2019 10:52:49 PM
Giá bán: Liên hệ

sử dụng trong hệ thống làm việc điều khiển nâng hạ, đổ gầu  cho máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200, Lonking 50c, 50NC,833, 843, Foton Lolvo,  , Kawasaki, komatsu, Laigong, Aolite, Rongwei, Luqing, ...

Máy khởi động, củ đề
Mã sản phẩm: PROSCO000122SP
Đăng ngày 04-12-2019 10:51:25 PM
Giá bán: Liên hệ

Máy khởi động, củ đề cho động cơ weichai WD10G220E21, yuchai YC6b125, YC6J125, shanghai SC11CB220G2B1, SC9D, D6114, Cummins 6LT9.3, 6BT, , xinchai 490PBG, yunei Yn27, Yn33, isuzu C240 , Quanchai,.. 

piston, xylanh động cơ
Mã sản phẩm: PROSCO000121SP
Đăng ngày 04-12-2019 10:50:28 PM
Giá bán: Liên hệ

piston, xylanh động cơ cho động cơ weichai WD10G220E21, yuchai YC6b125, YC6J125, shanghai SC11CB220G2B1, SC9D, D6114, Cummins 6LT9.3, 6BT, , xinchai 490PBG, yunei Yn27, Yn33, isuzu C240 , Quanchai,.. 

Lá côn (Lá đồng- lá thép)
Mã sản phẩm: PROSCO000120SP
Đăng ngày 04-12-2019 10:48:55 PM
Giá bán: Liên hệ

sử dụng trong hộp số cho máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200, Lonking 50c, 50NC,833, 843, Foton Lolvo,  , Kawasaki, komatsu, Laigong, Aolite, Rongwei, Luqing, ...

Bạc ắc gầu
Mã sản phẩm: PROSCO000119SP
Đăng ngày 04-12-2019 10:47:53 PM
Giá bán: Liên hệ

sử dụng trong hệ thống làm việc liên kết các khớp nối cho máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200, Lonking 50c, 50NC,833, 843, Foton Lolvo,  , Kawasaki, komatsu, Laigong, Aolite, Rongwei, Luqing, ...

Vòng bi một chiều (Bánh răng quá tải)
Mã sản phẩm: PROSCO000118SP
Đăng ngày 04-12-2019 10:46:15 PM
Giá bán: Liên hệ

sử dụng trong hộp số cho máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200, Lonking 50c, 50NC,833, 843, Foton Lolvo,  , Kawasaki, komatsu, Laigong, Aolite, Rongwei, Luqing, ...

Bánh răng lai biến mô
Mã sản phẩm: PROSCO000117SP
Đăng ngày 04-12-2019 10:44:31 PM
Giá bán: Liên hệ

sử dụng trong hệ thống truyền động biến mô từ động cơ cho máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200, Lonking 50c, 50NC,833, 843, Foton Lolvo,  , Kawasaki komatsu, Laigong, Aolite, Rongwei, Luqing, ...

Quạt giàn lạnh
Mã sản phẩm: PROSCO000110SP
Đăng ngày 04-12-2019 11:32:41 AM
Giá bán: Liên hệ

sử dụng trong hệ thống điều hòa cho máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200 , Kawasaki 95zv, 80zv, komatsu Wa380, WA450

Van điều tiết hơi
Mã sản phẩm: PROSCO000109SP
Đăng ngày 04-12-2019 11:31:05 AM
Giá bán: Liên hệ

sử dụng trong hệ thống phanh cho máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200 , Kawasaki 95zv, 80zv, komatsu Wa380, WA450

Vành răng hai tầng
Mã sản phẩm: PROSCO000108SP
Đăng ngày 04-12-2019 11:29:40 AM
Giá bán: Liên hệ

sử dụng trong hệ thống truyền tải bánh răng cho máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200 , Kawasaki 95zv, 80zv, komatsu Wa380, WA450

Bánh răng tầng mỏng, tầng dày
Mã sản phẩm: PROSCO000107SP
Đăng ngày 04-12-2019 11:28:19 AM
Giá bán: Liên hệ

sử dụng trong hệ thống truyền tải bánh răng cho máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200 , Kawasaki 95zv, 80zv, komatsu Wa380, WA450

Dây tay trang, dây điều khiển nâng hạ gầu
Mã sản phẩm: PROSCO000106SP
Đăng ngày 04-12-2019 11:26:12 AM
Giá bán: Liên hệ

sử dụng trong hệ thống thủy lực cho máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200 , Kawasaki 95zv, 80zv, komatsu Wa380, WA450

Phớt chắn dầu, chắn bụi phanh
Mã sản phẩm: PROSCO000105SP
Đăng ngày 04-12-2019 11:24:47 AM
Giá bán: Liên hệ

 sử dụng trong hệ thống phanh cho máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200 , Kawasaki 95zv, 80zv, komatsu Wa380, WA450

Trục lồng (trục bánh răng trung gian)
Mã sản phẩm: PROSCO000104SP
Đăng ngày 04-12-2019 11:23:44 AM
Giá bán: Liên hệ

 sử dụng trong hệ thống truyền tải bánh răng cho máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200 , Kawasaki 95zv, 80zv, komatsu Wa380, WA450

Trục lai bơm
Mã sản phẩm: PROSCO000103SP
Đăng ngày 04-12-2019 11:22:18 AM
Giá bán: Liên hệ

 sử dụng truyền chuyển động cho bơm thủy lực trên máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200 , Kawasaki 95zv, 80zv, komatsu Wa380, WA450

Rơ le tắt máy
Mã sản phẩm: PROSCO000102SP
Đăng ngày 04-12-2019 11:19:22 AM
Giá bán: Liên hệ

sử dụng để tắt máy cho máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200 , Kawasaki 95zv, 80zv, komatsu Wa380, WA450

Tổng côn
Mã sản phẩm: PROSCO000101SP
Đăng ngày 04-12-2019 11:14:44 AM
Giá bán: Liên hệ

 sử dụng trong hệ thống phanh cho máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200 , Kawasaki 95zv, 80zv, komatsu Wa380, WA450

Đĩa phanh
Mã sản phẩm: PROSCO000100SP
Đăng ngày 04-12-2019 11:12:58 AM
Giá bán: Liên hệ

 sử dụng trong hệ thống phanh cho máy xúc lật, xe nâng, xe lu: XGMA 951, 953, 955, máy liugong ZL50C, SDLG 953N, 955N, 956, , Changlin 955N, 956 , Doosan SD300N, SD200 , Kawasaki 95zv, 80zv, komatsu Wa380, WA450

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây